Reklamacje i zwroty

WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI.
Prosimy o uważne przeczytanie warunków obsługi reklamacji!

1. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie wraz z urządzeniem, dowodu zakupu (ksero paragonu/faktury),oraz kartę gwarancyjną (jeśli została wydana).

2. W przypadku stwierdzenia braku dowodu zakupu/ karty gwarancyjnej na reklamowane urządzenie, dział serwisu skontaktuje się z Państwem w celu dosłania odpowiednich dokumentów. W razie braku przedstawienia dokumentu potwierdzającego zakup reklamowanego urządzenia, po
upływie 5-ciu dni roboczych zostanie wystawiona propozycja odpłatnej naprawy. Po kolejnych 5-ciu dniach, w razie braku informacji zwrotnej, towar zostanie odesłany na koszt reklamującego.

3. W przypadku nieodebrania naprawionego wyrobu w czasie 2 tygodni od terminu powiadomienia zlecającego naprawę, lub po nieodebraniu przesyłki kurierskiej zawierającej obsłużoną reklamację, Serwis zastrzega sobie prawo do odesłania wyrobu na koszt reklamującego lub do naliczenia opłaty za składowanie w wysokości 5 zł za dzień, od każdej sztuki towaru. Maksymalny okres przechowywania nieodebranego wyrobu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie wyrób jest likwidowany bez możliwości dochodzenia roszczeń.


A85A85 Promocja
A85

KOC PLAŻOWY - KRATA A85 150x200

30.13PLNnetto 37.06PLNbrutto
NL222DT2 Bestseller
NL222-DT2

INSTALACJA DO LAMP ROBOCZYCH 150W NL222

38.54PLNnetto 47.40PLNbrutto