Reklamacje i zwroty

WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI.
Prosimy o uważne przeczytanie warunków obsługi reklamacji!

1. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie wraz z urządzeniem, dowodu zakupu (ksero paragonu/faktury),oraz kartę gwarancyjną (jeśli została wydana).

2. W przypadku stwierdzenia braku dowodu zakupu/ karty gwarancyjnej na reklamowane urządzenie, dział serwisu skontaktuje się z Państwem w celu dosłania odpowiednich dokumentów. W razie braku przedstawienia dokumentu potwierdzającego zakup reklamowanego urządzenia, po
upływie 5-ciu dni roboczych zostanie wystawiona propozycja odpłatnej naprawy. Po kolejnych 5-ciu dniach, w razie braku informacji zwrotnej, towar zostanie odesłany na koszt reklamującego.

3. W przypadku nieodebrania naprawionego wyrobu w czasie 2 tygodni od terminu powiadomienia zlecającego naprawę, lub po nieodebraniu przesyłki kurierskiej zawierającej obsłużoną reklamację, Serwis zastrzega sobie prawo do odesłania wyrobu na koszt reklamującego lub do naliczenia opłaty za składowanie w wysokości 5 zł za dzień, od każdej sztuki towaru. Maksymalny okres przechowywania nieodebranego wyrobu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie wyrób jest likwidowany bez możliwości dochodzenia roszczeń.


GRILL OKRĄGŁY DUŻYGRILL OKRĄGŁY DUŻY NowośćPromocja
G005

GRILL OKRĄGŁY DUŻY

43.26PLNnetto 53.21PLNbrutto
NL0027LNL0027L Bestseller
NL0027L

LAMPA ROBOCZA NL0027L 27W 9LED KWADR

13.09PLNnetto 16.10PLNbrutto