Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: NEOMAX sp. z o.o. ul. Staszica 26a 47-400 Racibórz. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Szczegółowe zasady określa Regulamin

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku:

- rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
- towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
- gdy towar był używany, nosi ślady użytkowania lub jest niekompletny.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.